Het bedrijf

Geschiedenis

Het melkveebedrijf de Eertjeshoeve is een ruilverkavelingsboederij van 1972 en is opgebouwd door de familie Nijland. De agrariër had geen bedrijfsopvolger en wou graag hebben dat het bedrijf voortgezet zou worden. Dit is gelukkig gelukt en met veel plezier runnen wij samen met mijn ouders het prachtige melkveebedrijf hier in Holten met 170 melkkoeien en bijbehorend jongvee. We hebben door de ruilverkaveling een huisperceel van 70 hectare grond. Vlak nadat we op deze locatie zijn gestart is de buurman collega melkveehouder ook gestopt met zijn bedrijf en had daardoor de grond beschikbaar. Wij hebben die grond sinds 2018 in gebruik en kunnen daardoor ook de gehele kringlooplandbouw toepassen op ons bedrijf. Er wordt geen gras en maïs aangekocht via de voerleverancier. We hebben in die jaren dat wij op de plek zitten behoorlijk geïnvesteerd in de nieuwe grasmat. En waarom? Omdat het daar allemaal mee begint! Het begint bij de natuur zelf! Tussen gras en gras zit een behoorlijk verschil!

Een jonge grasmat is vele malen effectiever, productiever, en kan beter tegen droogte! Het is niet zo dat we elke 5 jaar de grasmat vernieuwen, maar de meeste graszoden blijven 10 jaar goed, mits een droge periode niet lang aanblijft en we volop kunnen beregenen.